Napokig, hogy meghaljon a dinamit. A Schumann házaspár esete Mozarttal


Dsida Jenő élete és költészete A költő Ezt tanúsítja a szatmárnémeti főtéri plébánia Kereszteltek Anyakönyve, XI. Apja, Dsida Aladár tényleges katonatiszt a közös műszaki alakulatoknál, anyja csengeri Tóth Margit. Itt él hároméves koráig; ben Budapestre költöznek, ahol az első elemi osztályt is végzi a Szarvas utcai apácaiskolában. Az első világháború kitörésekor apját az orosz frontra vezénylik, ahol hamarosan fogságba esik.

A fiatal anya két kisfiával, Jenővel és a nála négy évvel fiatalabb Aladárral Beregszászra költözik apjához, Tóth Géza állomásfőnökhöz. Itt jár iskolába a költő második elemitől a második gimnáziumig.

32 ÓRÁIG NEM ETTEM SEMMIT! - ez történt...

Itt esik át egy súlyos vörhenyen; anyja szerint ennek szövődménye volt az a szívbillentyű-elégtelenség, mely élethosszig tartó betegsége és korai halálának közvetett oka lett. Az állomásfőnök szolgálati lakása a beregszászi állomás épületében volt; ennek főbejárata fölött ma kétnyelvű emléktábla örökíti meg ezt az életszakaszt.

 • Publikálás dátuma
 • The Project Gutenberg eBook of ELBESZÉLÉSEK ÉS TÁRCÁK, by Viktor Rákosi
 • Теперь путешественники увидели здания - крошечные белые вкрапления, разбросанные повсюду, кроме океанского дна.
 • Délmagyarország, február (2. évfolyam, szám) | Könyvtár | Hungaricana
 • В задумчивом молчании Хилвар и Элвин возвратились к ожидавшему их кораблю, и крепость вскоре вновь превратилась в черную тень среди холмов.
 • Hpv pikkelysmr papilloma

Dsida Aladár ekkor tér vissza hadifogságból, s e városba nevezik ki állomásparancsnoknak. A költő a város katolikus gimnáziumába jár az ben tett érettségi vizsgáig. Ez a vizsga kétszeresen is nyomasztó emléke lett a költőnek. Nem sokkal napokig iskolájának román igazgatója ki akarta csapatni az ország összes iskolájából egy általa irredentának minősített költeménye miatt.

A Karácsonykor című verset, mely hogy meghaljon a dinamit költő emlékezése szerint egy szatmári újság karácsonyi mellékletében jelent meg, aligha lehet így olvasni, ezért a költő Szatmár parlamenti képviselőjéhez fordult védelemért.

The Project Gutenberg eBook, Elbeszélések és tárcák, by Viktor Rákosi

Aki, miután becsületszavát vette a fiatal poétának, hogy versével nem akarta a románság nemzeti önérzetét sérteni, elhárította feje felől ezt a veszedelmet. A költő ezt később megírta Dragoş Teofil és egy magyar gimnazista karácsonyi története [Emlék] címen. A kéziratot az Imbery Melinda őrizte hagyatékban olvastam. A másik nyomasztó élmény maga az érettségi vizsga volt, mely szigorúságával a magyar fiatalok továbbtanulási esélyeit igyekezett csökkenteni.

A rosta hogy meghaljon a hogy meghaljon a dinamit dolgozott: huszonegy magyar fiú közül mindössze ötünknek sikerült az érettségi" - írta Tízéves nem-találkozó című tárcájában a kolozsvári Keleti Újságban, ben.

napokig, hogy meghaljon a dinamit

Érettségi után beiratkozik a kolozsvári egyetem jogi karára. Így aztán a költő továbbra is családi környezetben él. Jogi tanulmányait folytatja ugyan - harmadéves voltáról még dékáni igazolás tanúskodik ból - de érdeklődését egyre inkább az irodalom köti le. Miután verseit kolozsvári folyóiratok is közlik A Hírnök, Pásztortűzhajlamainak megfelelő szerény megélhetést is talál; ben a Pásztortűz technikai szerkesztője lett, valójában azonban a folyóirat tényleges szerkesztője.

A kulturálatlanság diktatúrája (Imre Flóra – Horatiusszal szólva)

Munkájának elismeréseképpen tól szerkesztőként szerepel a folyóirat címlapján, egészen ig. Ekkortól a kolozsvári Keleti Újság belső munkatársa. E szerkesztői - hírlapírói munkával biztosította hogy meghaljon a dinamit megélhetését. Ugyanakkor a megfeszített munka a költői alkotástól vonta el idejét, és egészségét is aláásta.

Közös életük rövid ideig tartott. Kórlapja szerint - melyet dr. Vass Zoltán kolozsvári fogorvos őrzött meg - kezelése február án kezdődött; a kórisme "infarktushoz vezető fertőzéses szívburok-gyulladás".

PÁTER PÉTER

Május végére állapotát reménytelennek ítélik, s hazaszállítják szülei lakására. Itt éri utol a halál A költő, életének utolsó, kolozsvári évtizedében részt vett az erdélyi hogy meghaljon a dinamit mozgalmakban is. Alelnöke volt a katolikus egyetemi hallgatók egyesületének, majd ban egyik alapító tagja az Erdélyi Fiatalok csoportosulásának, és csaknem haláláig főmunkatársa a hasonló című folyóiratnak.

napokig, hogy meghaljon a dinamit

Kötelességekbe kötözött életét csak ritkán szakítja meg egy-egy jótékony kitérő. Eredetileg anyagi okokból vállalta el ezt a feladatot - levelezéséből kiderül, hogy báró Huszár Lászlóné havi 4  leut és teljes ellátást hogy meghaljon a dinamit munkájáért, míg a Pásztortűznél technikai szerkesztői fizetése csak havi 2  leu volt - de a több hónapos vidéki élet jót tett a hogy meghaljon a dinamit egészségének féreg a gyermekülésen, és felajzotta alkotó kedvét.

Az útitárs

Csaknem egy kötetnyi verset írt Abafáján, s ami a mennyiségnél fontosabb: ezekben a versekben új formákkal és új témákkal kísérletezett. Abafáji tartózkodása idején választotta tagjává a marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaság. Megismerkedése Bánffyval talán közrejátszott abban is, hogy nyarán meghívták a "helikoni munkaközösség" negyedik marosvécsi találkozójára, melynek ettől kezdve minden évben vendége volt.

Ő volt a "zarándokcsoport" tolmácsa és idegenvezetője, utazásáért tehát munkával fizetett.

Úti élményeit riportsorozatban örökítette meg a nagyváradi Magyar Lapok hasábjain. Ezt a riportot még ugyanebben az évben önálló füzetként is megjelentette, Magyar karaván Itálián keresztül címen.

Magyarországon az Erdélyi Helikon munkatársaként járt ben, irodalmi esteken hogy meghaljon a dinamit fel több városban. Egyházi esküvőjének napján indul; ez volt a fiatal pár nászútja. Ekkor írja Csokonai sírjánál című költeményét, az erdélyiség és a kisebbségi sorsvállalás megrázó vallomását. Mottója: "»A Reményhez« című Csokonai-vers dallamára énekli másfélmillió napokig. Igaz, hogy erre a rövid pályafutásra gondosan felkészült; diákkori zsengéinek, korai műhely-gyakorlatainak száma eléri az ötszázat.

Erdélyi írótársai elismerték tehetségét, formaművészetét, de szélesebb körben, a magyar irodalom egészében csak halála után hogy meghaljon a dinamit felfedezni. A Nyugat, melynek irányához legközelebb állt, egyetlen versét sem közölte, sem kritikát köteteiről.

napokig, hogy meghaljon a dinamit

Az es években két ígéretes jele is van "a költő feltámadásának", ahogy egyik versében a posztumusz elismertséget nevezte. Egyik Válogatott verseinek budapesti megjelenése ben Rónay György szerkesztésében és előszavával, a másik Vajthó László ben megjelent Mai magyar költők című antológiája, melyben József Attilával azonos terjedelemben szerepel.

A Schumann házaspár esete Mozarttal

A költőnek így induló elismerését azonban megszakította a fegyverek zaja, majd a háború utáni politikai változások. Mire hogy meghaljon a dinamit a magyar olvasóközönség birtokba vehette volna, politikában és irodalomban az a magát baloldalinak nevező értelmiségi csoport ragadta kezébe a hatalmat, mellyel Dsida Jenő sohasem rokonszenvezett, sőt néha éles vitában állott.

E csoport heves - és utólagos - támadásokat indított a "helikoni munkaközösség" és annak eszmei programja, a transzszilvanizmus ellen, és Dsidát is megtette e támadások célpontjává.

Hányat ütöttek kietek rá? Megnézték, ugy is volt. Kietek kezdték, én bevégeztem. Azé a medve, a ki agyonüti, nem azé, a ki aszongya neki, hogy jó napot kivánok. Én meg csak azt mondom, hogy az a medve tőlem és fiam Benedektől olyan három ütést kapott, hogy idáig magától is megdöglött volna.

A költő versei kötetben csak az es évek végén - Romániában csak ban - jelenhettek meg könyv alakban, akkor is a cenzúra által megcsonkítva. E kötetek: Dsida Jenő: Tóparti könyörgés.

Válogatott versek. A válogatás és az előszó Áprily Lajos munkája.

 • Délmagyarország,
 • Kultúra: A Schumann házaspár esete Mozarttal - moveinstudio.hu
 • Az útitárs Zs.
 • Az útitárs | Krúdy Gyula munkái | Kézikönyvtár
 • Dsida Jenő összegyűjtött versei
 • Clara Schumann apja, Friedrich Wieck - a lányos apákra amúgy jellemzően - igazi zord atya hírében állt.
 • The Project Gutenberg eBook of Páter Péter; Asszonyt kisér – Istent kisért by Mór Jókai
 • Kezelési szemölcsök a nyelven

Szépirodalmi Könyvkiadó, illetve Dsida Jenő: Versek. Bukarest, Irodalmi Könyvkiadó.

Könnyen megy ez, Hersko. Mert a méltóságos asszony megparancsolta, hogy az instructor egy esztendő alatt megtanítson az urfinak mindent; de úgy, hogy az urfi ne tanuljon semmit. Az urfi mellett tartanak egy másik fiut, a kinek «virgácsfiu» a neve. Ha az urfi nem tanulja meg a leczkét, akkor a virgácsfiu kap helyette vesszőt.

A válogatás és az előszó Szemlér Ferenc munkája, aki a cenzúra durva beavatkozása miatt válogatóként levétette nevét a kötetről. Filológiai érdeme e kötetnek, hogy közölte Dsida Jenő verseinek bibliográfiáját Réthy Andor összeállításában, mely az akkor hozzáférhető kéziratos hagyaték adatait is tartalmazza.