Modern tánc

Modern tánc órám során egy összetett és átfogó technikát, egyfajta fúziót tanítok, amely épít a 20. században kialakult különböző technikákra, stílusrendszerekre – Graham-, Limón-, Cunningham-technika – illetve beépíti mozgásanyagába és szemléletébe az improvizáció és a kontakt-technika elveit, gondolatait, szempontrendszereit és gyakorlatait. Ezáltal betekintést nyújtva a legnépszerűbb modern tánc technikák ötvözetébe.
Alapgondolat a test természetes irányvonalainak használata, a gazdaságos energiahasználat, a széles és választékos mozgásrepertoár és a test mozgáslehetőségeinek kiaknázása.
Cél egy intelligens – tudatosan irányítható, harmonikus, plasztikus – test kialakítása, melyben a test, mint hangszer megmunkálása, kifaragása történik, s melynek kialakításához elengedhetetlen a részletekben való elmélyülés.
A teljes test komplex és annak részleteiben történő megismerésére és megélésére összpontosított figyelem mellett elengedhetetlen a test felkészítése a tánctechnikák tanulására a megfelelő izomzat kialakításával, illetve a belső, mély izmok megerősítése és nyújtása által. Ezen izmok használata pedig hozzájárul az egzakt, minőségi tánctechnikai tudás elsajátításához.
Feladat, hogy a tanítványok felfedezzék a test természetes és sajátos mozgáslehetőségeit és ezeken keresztül testismeretre és testtudatra tegyenek szert, valamint a határaikhoz képest maximálisan kihasználják a testükben rejlő lehetőségeket.

Az óra menete:
Ráhangolódó gyakorlatokkal a figyelem befelé irányítása, a koncentráció elmélyítése, testi-lelki felkészülés a tudatos munkára.
A figyelem saját testre irányítása és a mozdulatok összekapcsolása a tudatos légzéssel. Majd egyre nagyobb hangsúlyt kapnak az elnyújtott, hosszú mozdulatok és a térhasználat, a haladás. A mozdulatanalízis során a részletes, szemléletes bemutatás mellett a magyarázatok alkalmával törekszem a tanítványok elméleti-, anatómiai ismereteinek szélesítésére is. A helyes mozdulatkivitelezést a világos, érthető instrukciók, valamint a taktilis korrekciók mellett vizualizációval, imaginációval és a kinesztetikus érzék fejlesztésével segítem. Pozitív visszajelzésekkel támogatom a belső motivációt, mely hozzájárul a harmonikus légkörben történő flow-élmény megtapasztalásához a tréning gyakorlatok és a kombinációk alatt egyaránt.
A levezető gyakorlatokkal olyan technikák megtanítása a célom, melyek segítik a fáradt izmok regenerálást és energetizálják a testet.

Oktató: Varga Bea
Időpont: Hétfő, Szerda 18:30-20:00, Szerda 20:00-21:30