Vírus koji vladaju sada. Ellenőrizze foglalása feltételeit


Ez a plusz, amit egy-egy hallgató a VMTDK-n való részvétellel kap, döntő tényező lehet egy pályakezdő életében is, hiszen bővíti a fiatalok látókörét, segíti a magabiztosabbá válásukat és a szakmai tapasztalatszerzést is. Fontos, hogy érezzék: fel tudják venni a versenyt itteni és anyaországi társaikkal, ez segíti őket, hogy később magabiztos és versenyképes munkavállalóvá váljonak.

vírus koji vladaju sada

Minden évben választanak szekcióelsőket, közülük néhányan a vajdasági magyar hallgatókat képviselve versenybe szállnak a magyarországi OTDK-n. Ezen kívül már hét éve minden évben kiosztásra került a Kristálygömb díj is a korábbi VMTDK-kon felmutatott kimagasló tudományos illetve művészi eredményekért. Én, mint korábbi Kristálygömb díjas, úgy vélem, pozitív példát próbálunk mutatni a fiatalabbaknak és bátorítani őket, hogy merjenek tudományos munkával, művészetekkel foglalkozni, mert egy nemzet fennmaradásához elengedhetetlen, hogy legyen értelmisége.

vírus koji vladaju sada

A vajdasági magyarság értelmiségét pedig nekik kell majd vírus koji vladaju sada. Vajdasági Magyar Tudományos Diákköri Konferencia tükre lesz mindennek.

Sedam stručnjaka, koji su izabrani na predlog poslaničkih grupa vojvođanskog parlamenta, bili su ovlašćeni da usklade dve trećine tog dokumenta sa Ustavom. Usaglašeni tekst Statuta, u koji je novosadski "Dnevnik " imao uvid, nema preambulu jer je ona odlika samo Ustava i pojedinih zakona, a ne i podzakonskih akata, poput Statuta. Takođe, nasuprot neustavnom tekstu pravnog akta, u novom tekstu Novi Sad nije glavni grad Vojvodine. U članu U tom članu se navodi i da "Pokrajinskom skupštinskom odlukom može se predvideti da sedište određenih organa AP Vojvodine bude van Grada Novog Sada".

A szervezők, mikor a tükröt választották a rendezvény toptémájául, nem is sejtették, mennyire meghatározó lesz ez a motívum. Már a konferencia szervezési folyamatai tükrözik a sanyarú társadalmi valóságot, de nem erről kell beszélnünk a VMTDK kapcsán, hanem arról, hogy évente egyre többen állnak ki, és mutatják meg magukat és kutatásaikat, egyre többen érdeklődnek a tudományos élet iránt, egyre többen vállalják az építő HPP-kezelés nőknél kritikákat.

vírus koji vladaju sada

S mindez csak azért lehet így, mert a VMTDK egyedülálló tudományos diákköri konferencia a Kárpát-medencében, nem verseny, nem vérre menő küzdelem, mint a magyarországi TDK-ák. Tavaly már nyolcadik alkalommal vettem részt a VMTDK-án, s nem csak a rendezvény fejlődését követtem, hanem azt is, ahogyan az előadók vírus koji vladaju sada, kibontakoztak.

vírus koji vladaju sada

Nem egy, nem két embert láttam szégyenlősen, félve kiállni egyik évben, s két-három év múlva megdöbbenve csodáltam a változást.